Kurser och stipendier

Kurser är en viktig del av den fackliga verksamheten, du får en bred grund att stå på i det fackliga arbetet. Vi ger dig verktyg som du kan använda för att påverka på din arbetsplats.

Det är våra avdelningar ute i landet som håller i kurserna, du hittar till dem i listan nedan:

Våra kurser runt om i landet

 

 

 

 

Uppdaterad: 27 februari 2017