Handels inkomstförsäkring

Den här försäkringen ger dig som är medlem ersättning när du blir arbetslös.

Inkomstförsäkringen fyller på så att du som har lön över 25 025 kronor också får arbetslöshetsersättning som motsvarar cirka 80 procent av din tidigare inkomst efter skatt. För dig ingår försäkringspremien i medlemsavgiften.

Om du tjänat under 25 025 kronor får du ingen ersättning från inkomstförsäkringen.

Är du bara med i Handels a-kassa?

Du måste ha varit medlem både i Handels och Handels a-kassa i 12 månader innan du blev arbetslös för att få ersättning. Den som bara är medlem i Handels a-kassa omfattas inte av inkomstförsäkringen.

Här blir du medlem i Handels

Utöka din inkomstförsäkring till att gälla 300 dagar

Nu kan du själv förlänga ditt skydd vid arbetslöshet med 200 dagar! Läs mer på Handels sida hos Folksam.

Rätt medlemsavgift

Det är viktigt att du betalar in rätt medlemsavgift till Handels. Om du betalat för låg medlemsavgift kommer du att avkrävas mellanskillnaden mellan betald avgift och rätt avgift. Det kommer att ske tolv månader bakåt i tiden när du söker ersättning från inkomstförsäkringen.

Det är också viktigt att eventuell övergång till Handels a-kassa blir klar innan arbetslösheten inträder.

Har du bytt förbund?

Om du kommer direkt från ett annat fackförbund som också har en obligatorisk inkomstförsäkring så får den tiden som du varit med där räknas in de 12 månaderna.

Här hittar du blankett för att ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen.

Läs mer om inkomstförsäkringen och villkoren på vår sida hos Folksam.

Uppdaterad: 27 juli 2017