#metoo

#metoo lyfter viktiga frågor. Sexuella trakasserier är ALDRIG ok! Ändå visar vittnesmålen i den uppmärksammade kampanjen #metoo och alla de upprop som kommit därefter att det förekommer överallt i samhället.

#metoo-kampanjen blev en dörröppnare, för kvinnor att våga vittna om sexuella trakasserier. När kvinnor vågade berätta har det visat sig att problemen finns i alla områden och branscher i samhället.

Vår egen bransch är inte förskonad. Alltför många butiksanställda vittnar om att de blivit utsatta för trakasserier på sina arbetsplatser, framför allt från kunder.

De frågor som #metoo-kampanjen lyfter är viktiga och självklara för Handels. Våra grundläggande värderingar handlar om alla människors lika värde, rättvisa och goda arbetsvillkor. Alla former av diskriminering och kränkande behandling strider mot denna människosyn.

Handels tycker att det är viktigt att vara med och forma ett klimat och en kultur där trakasserier är helt otänkbara. Säg ifrån och markera om du upplever att du själv eller någon annan trakasseras, eller att klimatet är sådant att det finns risk för det!

Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön. I handeln händer det tyvärr att butiksanställda trakasseras av kunder. Som fackligt förtroendevald kan du bidra till att det är ett öppet klimat på arbetsplatsen och att frågor som handlar om trakasserier – av vilket slag det än gäller – inte sopas under mattan.

#inteförhandlingsbart

Inte heller fackföreningsrörelsen är förskonad, visar uppropet #inteförhandlingsbart, som Handels egen ledning står bakom. 

Gör så här om du blir utsatt!

Här är våra råd om du eller någon på arbetsplatsen skulle drabbas av trakasserier.

  • Säg ifrån!
  • Dokumentera vad som hänt!
  • Berätta för din chef!

Som fackförbund måste vi ta täten när det gäller att motverka alla former av trakasserier och diskriminering. Allt annat strider mot våra grundläggande värderingar om rättvisa, goda arbetsvillkor, utveckling och allas lika värde. Lagstiftningen är också tydlig och den ska vi självklart följa.

Nolltolerans ska råda mot sexuella trakasserier 

Eftersom vi länge jobbat med viktiga frågor som diskriminering och jämlikhet finns det material här på handels.se. Det kommer att uppdateras, men tål att läsas trots att det har några år på nacken. Använd gärna materialet som bakgrund när du arbetar mot diskriminering och trakasserier och för jämställdhet. Läs mer via länkarna nedan:

2010 - Mot diskriminering och för jämställdhet, Viktigt att veta
2010 - Mot diskriminering och för jämställdhet - Verktygslådan

Har du frågor eller behöver stöd? Ring Handels Direkt på 0771 666 444.

Uppdaterad: 5 december 2017