Din arbetsmiljö är viktig

Det är viktigt att du mår bra på jobbet. Det är din arbetsgivare som har ansvaret för arbetsmiljön, och Handels hjälper till att föra fram synpunkter från dig och dina arbetskamrater. 

Ansvaret för arbetsmiljön

Alla företag är skyldiga att göra ett systematiskt arbete kring arbetsmiljön. Det betyder att man avsätter tid för regelbundna möten och genomgångar av arbetsmiljön där både arbetsgivare och representanter för de anställda är med. 

Här hittar du några frågor och svar som handlar om arbetstid.

Om du får problem

Om du får problem på din arbetsplats så kan Handels regionala skyddsombud hjälpa till. Skyddsombudet kan tala för dig och dina arbetskamrater när det gäller den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, eller om du skadat dig.

Några exempel på arbetsmiljöproblem:

  • Fysisk arbetsmiljö, till exempel hög belastning i kassan eller tunga lyft
  • Skador som frisörer kan få av kemiska preparat
  • Stress
  • Kränkande särbehandling
Uppdaterad: 31 januari 2017