Arbetsmiljön en viktig del

Handels jobbar aktivt för att du ska ha en trygg och säker arbetsplats. Mår vi bra på arbetet så presterar vi också bättre.

Ansvar

Huvudansvaret för arbetsmiljön och för att lagar följs har alltid arbetsgivaren. Alla företag är skyldiga att driva ett systematiskt arbete kring arbetsmiljön. Genom skyddsronder, personalmöten och utvecklingssamtal kan du engagera dig och ha ett inflytande.

Här hittar du detaljhandelns arbetsmiljöavtal

Om du får problem

Om du som medlem får problem på din arbetsplats så kan Handels regionala skyddsombud hjälpa till. Det kan gälla allt från den fysiska och psykosociala arbetsmiljön till arbetsskador. Skyddsombudet ska föra din talan när det gäller arbetsmiljön på jobbet.

Hitta din avdelning här.

Vi på Handels jobbar med:

  • den fysiska arbetsmiljön, det kan vara belastningsproblem i kassan
  • skador som frisörer kan få av kemiska preparat
  • stress
  • kränkande särbehandling

Webbutbildningar

Din arbetsplats i handeln - en grundutbildning i dagliga frågor om arbetsmiljö inom handeln.

Säker i butik - en utbildning om hur butiker kan förebygga riskerna för rån, hot och våld.

Brandsäkerhetsutbildning för handeln.

Uppdaterad: 10 november 2015 Granskad: 23 februari 2011