Du kan påverka ditt schema

Ta chansen att påverka ditt schema

Du som är tillsvidareanställd och jobbar i butik eller på lager kan påverka både ditt schema och din arbetstid. Utnyttja den möjligheten! Men tänk på att vara ute i god tid, senast den 30 september ska du lämna dina önskemål till arbetsgivaren inför nästa år (eller tre månader innan bemanningsplanen börjar gälla).

Reglerna om schemaläggning finns i kollektivavtalet för privata butiker (detaljhandelsavtalet) och det privata lager- och e-handelsavtalet. Det senare börjar gälla från och med 1 januari 2019.

För butiksanställda som är tillsvidareanställda gäller att:

  • Du kan önska dig fem lediga dagar, då du inte behöver vara schemalagd. Om inte arbetsgivaren går med på dina önskemål, ska hen förklara varför det inte går. Om du lämnat önskemål om att vara ledig på julafton ska du få detta tillgodosett minst vartannat år.
  • Du kan lämna in önskemål om när du vill jobba på sena kvällar, lördag, söndag och helgdagar.
  • Dina önskemål ska lämnas in skriftligen senast 30 september (eller tre månader innan bemanningsplaneringen börjar gälla).

Läs gärna mer i vår folder, där det även finns en blankett att skriva ut och lämna till arbetsgivaren.

Här blir du medlem

Trygghet, utveckling och stöd – de starkaste skälen till att gå med i Handels.

Bli medlem!

För anställda på lager och i e-handel gäller att:

  • Du kan önska dig fem lediga dagar, då du inte behöver vara schemalagd.
  • Du kan lämna in önskemål om när du vill jobba på sena kvällar, lördag, söndag och helgdagar. Du ska vara ledig minst 26 sammanhängande lördagar och söndagar per kalenderår, om ni inte har kommit överens om något annat på arbetsplatsen eller för dig. Dessutom ska du slippa vara schemalagd minst två helgdagar per år.
  • Dina önskemål ska lämnas in skriftligen senast 30 september (eller tre månader innan bemanningsplaneringen börjar gälla).

Läs mer i vår folder, där det även finns en blankett att skriva ut och lämna till arbetsgivaren.

Uppdaterad: 12 september 2018