Du kan påverka ditt schema

Du har möjlighet att påverka ditt schema och din arbetstid! Det gäller för dig som jobbar inom det privata butiksområdet och som omfattas av detaljhandelsavtalet.

Det finns självklart regler och överenskommelser kring schemaläggning och hur och vad du kan påverka gällande din arbetstid. 

Reglerna i korthet

I avtalet står det att:

  • Arbetstagare ska vara ledig 16 sammanhängande lördagar och söndagar per kalenderår. Ledigheten ska vara jämnt fördelad över kalenderåret. Överenskommelse om annat kan träffas lokalt eller individuellt.
  • Tillsvidareanställd arbetstagare kan årligen, senast den 30 september, skriftligen komma in med önskemål om fem lediga kalenderdagar nästkommande kalenderår då arbetstagaren inte behöver vara schemalagd. Om arbetsgivaren inte kan tillmötesgå dina önskemål ska arbetsgivaren förklara skälet till varför det inte går. Är du tillsvidareanställd och har lämnat in önskemål om att få vara arbetsfri på julafton ska du få ditt önskemål tillgodosett minst vartannat år.
  • Tillsvidareanställd arbetstagare kan årligen, senast den 30 september, skriftligen komma in med önskemål om förläggningen av arbetstid på sena kvällar, lördag, söndag och helgdag. Om bemanningsplaneringen för de kommande 12 månaderna inte sammanfaller med kalenderår, ska överenskommelse träffas med det lokala facket (fackklubb, fackombud där sådana är utsedda på arbetsplatsen) om annan tidpunkt, för när önskemålen ska vara inlämnade.

Observera att dina önskemål ska vara inlämnade senast 3 månader innan bemanningsplanen/arbetstidsschemat ska börja gälla.

Här blir du medlem

Trygghet, utveckling och stöd – de starkaste skälen till att gå med i Handels.

Bli medlem!

Läs gärna mer i vår folder, där hittar du mer utförlig information och där hittar du också en blankett som du kan använda. Det går också bra att lämna in dina önskemål utan att använda blanketten. Här nedan ser du vad du ska lämna in till din arbetsgivare:

Mina önskemål om schemaläggning och ledighet, enligt kollektivavtalet

Mina önskemål om fem kalenderdagar nästkommande kalenderår då jag inte önskar vara schemalagd:

  • Mina önskemål angående förläggningen av arbetstid på sen kvällstid:
  • Mina önskemål angående förläggningen av arbetstid på lördagar och söndagar:
  • Mina önskemål angående förläggningen av arbetstid på helgdagar:
  • Mina eventuella familjeskäl:

Skriv under med namn och datum, glöm inte att ta en kopia!

 

Uppdaterad: 4 augusti 2017