Lokal förhandling

Överläggning mellan arbetsgivare och lokal facklig organisation på arbetsplatsnivå (se central förhandling).

Fler vanliga frågor.