Dispositiva regler

Regler i kollektivavtalet som det är möjligt att anpassa på annat sätt än lagstiftning.

Fler vanliga frågor.