Central förhandling

Förhandling mellan arbetsgivarförening och fackförbund på central/nationell nivå. (se lokal förhandling) för företag med kollektivavtal.

Fler vanliga frågor.