Lägstalöner

Här får du en överblick av de lägstalöner som gäller för de som har kollektivavtal med Handels. Du som är medlem hittar hela ditt avtal på Mina sidor. Där finns allt som gäller för just dig kring arbetstid, övertid, ob och mycket annat.

I Sverige har vi inga lagar eller andra regler som reglerar lägstalöner. Men om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal med Handels så framgår det där hur mycket du ska ha betalt. Saknar arbetsplatsen ett kollektivavtal saknas också en lägsta gräns för lönen. 

Privata och kooperativa butiker

Vi har förhandlat klart 2017 års avtal för privata butiker och håller på med förhandlingen gällande kooperativa butiker. 

(Svensk Handel och KFO - Butik)

Lägstalöner per timme* 

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Privat butik,
Svensk Handel 2017 års avtal

Kooperativ butik,
KFO 2016 års avtal

16 år 81:46 kr 79:93 kr
17 år 83:93 kr 82:37 kr
18 år 123:10 kr 120:20 kr
19 år 125:02 kr 123:10 kr
     

Vid fyllda 18 år och arbetat i branschen:

1 år 128:54 kr 125:44 kr
2 år 130:57 kr 127:46 kr
3 år 138:34 kr 135:23 kr

 

Kooperativa stormarknader  - 2016 års avtal

(KFO - Stormarknad)

Lägstalöner per månad* 2016

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder och vana

 

Lönegrupp 1

 
18 år 19 955 kr
19 år 20 425 kr
19 år, 1 års branschvana 20 730 kr
20 år 21 030 kr
20 år, 1 års branschvana 21 330kr
20 år, 2 års branschvana 21 630 kr

Lönesättning

Anställd som fyllt 16 år erhåller 75 procent av minimilön för lönegrupp 1 och anställd som fyllt 17 år erhåller 80 procent av samma minimilön.

 

Lönegrupp 2

Anställda med minst 3 års branschvana eller motsvarande yrkesutbildning kombinerad med minst ett års branschvana.

22 543 kr

Lönegrupp 3

Anställda med breddat ansvar, specialistfunktion eller förvärvad mångkunnighet enligt normer fastställda av de lokala parterna.

22 675 kr

 

Privata lager - 2017 års avtal

(Svensk Handel - Lager)

Lägstalöner per timme* 2017

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Privat lager

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 86:69 kr    
17 år 92:69 kr    
18 år 135:16 kr 136:41 kr 135:91 kr
19 år 135:51 kr 136:76 kr 136:26 kr
20 år 136:41 kr 137:66 kr 137:16 kr
20 år +6 mån 137:31 kr 138:56 kr 138:06 kr

 

Kooperativa lager - 2016 års avtal

(KFO Lager)

Lägstalöner per timme* 2016

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

16 år 91:49 kr
17 år 93:42 kr
18 år 133:67 kr
19 år 134:49 kr
+ 6 månader 134:62 kr
+ 6 månader 135:32 kr

 

Frisörer - 2016

Lägstalöner från och med 1 juni 2016

Behörig frisör har 15 200 kronor i basbelopp och 17,3% i provision
Behörig frisör med branschvana 5.000 timmar som anställd har 15 200 kronor i basbelopp och 17,65 % i provision.
Garantilönen är 22 889 kr/månad

Obehörig frisör har 14 140 kronor i basbelopp och 8,1% i provision.
Garantilönen är 16 022 kr/månad.

Både behörig och obehörig frisör har en försäljningsprovision på 7%.

Angivna löner gäller för heltidsanställd.

 

Skönhetsvårdsavtalet

Lägstalöner 2016

Avtalet har fem olika lönegrupper:

Grupp 1: Nyanställd utan yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket – max 6 månader:
Grundlön/månad Grundlön/timme
20 754 kr 125:02 kr
Grupp 2: efter 6 månaders anställning
21 129 kr + provision 127:28 kr + provision
utan provision 22 767 kr utan provision 137:15 kr
Grupp 3: Sammanlagt ett års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket:
21 754 kr + provision  131:05 kr + provision
utan provision 23 767 kr utan provision 143:17 kr
Grupp 4: Sammanlagt två års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket:
22 254 kr + provision 134:06 kr + provision
utan provision 24 767 kr utan provision 149:20 kr
Grupp 5: Sammanlagt tre års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket:
22 634 kr + provision                  136:35 kr + provision
utan provision 26 031 kr utan provision 156:81 kr
Provisionen är 7% på inarbetat belopp och försäljning

 

Kooperativa tjänstemän - 2016

På detta område är det individuella löner och enligt vår lönestatistik så är lönerna över dessa nivåer

Lägsta lön för tjänsteman som fyllt 20 år höjs med 600 kronor till 17 200 kronor per månad och tjänsteman som senast den 31 mars 2017 fyller 24 år höjs med 500 kronor till 20 000 kronor per månad.

 

Postorder och e-handelsföretag - 2016

Lägstalöner*

*exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Timlön

16 år

84:07 kr

17 år

90:07 kr

18 år

132:29 kr

19 år

132:64 kr

20 år 133:56 kr
+ 6 månader 134:56 kr

 

TGA lageravtal - 2016

Lägstalöner*

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Chaufförer 23 750 kr
Lagerarbetare som arbetat i sex månader i yrket samt fyllt 20 år 23 524 kr
Nybörjare 0-6 månader samt arbetstagare fyllda 18 år men inte 20 år 22 692 kr
Ej fyllda 18 år 17 846 kr

 

Livsmedelsföretagen - Ägg - 2016

Lägstalöner per timme*

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

17 år 97:02 kr
18 år 128:80 kr
18 år med 6 månaders anställningstid 132:59 kr
Chaufförer 133:39 kr

 

Svensk Handel - Glass - 2016

Lägstalönen är 132:03 kronor per timme*

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

 

Livsmedelsföretagen - Ost - 2016

Lägstalönen är 132:50 kronor per timme*

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

 

Livsmedelsföretagen - Butik

Tarifflöner 2015*

*exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Månadslön

Timlön

15 år

11 945 kr

71:95 kr

16 år

12 564 kr

75:68 kr

17 år

13 183 kr

79:41 kr

18 år 19 456 kr 117:21 kr

19 år

19 744 kr

118:95 kr

Vid fyllda 18 år och arbetat i branschen:

1 år

21 206 kr

127:76 kr

2 år

21 473 kr

129:37 kr

3 år

22 259 kr

134:10 kr

 

Almega - Lagring och distribution - 2016

Lägstalöner per timme* 2016

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

lager-arbetare

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 90:42 kr    
17 år 96:41 kr    
18 år 132:59 kr 133:84 kr 133:34 kr
19 år 132:94 kr 134:19 kr 133:69 kr
20 år 133:86 kr 135:16 kr 134:61 kr
20 år +6 mån 134:74 kr 135:99 kr 135:49 kr

 

Almega - Lagerpersonal och chaufförer - 2016

Lägstalöner per timme*

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

lager-arbetare

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 85:21 kr    
17 år 91:21 kr    
18 år 132:20 kr 133:45 kr 132:95 kr
19 år 132:55kr 133:80 kr 133:30 kr
20 år 133:45 kr 134:70 kr 134:20 kr
20 år +6 mån 134:35 kr 135:60 kr 135:10 kr

 

Almega - Fryshusföretag - 2016

Lägstalöner per timme* är 135:02 kr = 23 494 kr/månad

Efter 4 månaders anställning 135:15 kr = 23 515 kr/månad

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

 

Övertid och ob-tillägg

Om din arbetstid är åtta timmar och du jobbar tio timmar är de två extra timmarna den aktuella dagen övertid. Det ska du ha extra betalt för. Som obekväm arbetstid räknas i regel kvälls-, natt- och helgarbete. I det senare fallet handlar det alltså om när du arbetar och inte hur mycket.

Finns kollektivavtal på arbetsplatsen brukar ersättningen för övertid och obekväm arbetstid stå i avtalet. Saknas kollektivavtal på din arbetsplats måste du själv förhandla om ersättningen med din arbetsgivare, alternativt kontakta Handels.

Kollektivavtalen

Här hittar du kortversioner av avtalen. Läs mer om kollektivavtal.

Hittade du rätt?

Hittade du det du sökte på den här sidan, eller behöver du klicka dig vidare? Hjälp oss att förbättra innehållet på webben.

Svara här

 

Uppdaterad: 28 mars 2014