Tjäna på kollektivavtal

Så mycket tjänar du på att ha kollektivavtal

En butiksanställd kan tjäna 100 600 kronor om året på sitt kollektivavtal. En lageranställd kan räkna hem 96 400.

Två exempel (beräkningar gjorda med löneläget 1 april 2016 som grund):

Butik: Julia tjänar 100 600 kronor/år

Junil arbetar i butik och tjänar 146,31 kronor per timme, vilket motsvarar 24 287 kronor per månad. Hon arbetar heltid. I schemat ingår två kvällar i veckan, varannan vecka är en kväll på lördag eller söndag.

Julias värde av kollektivavtalet är minst 100 600 kronor om året (under föräldraledigheten kommer dock inte både ob och föräldratillägg att betalas samtidigt).

 I kollektivavtaletÅrligt värde
Löneökningen 2016 7 100
Ob-ersättning 56 100
Avtalspension 15 800
Övriga försäkringspremier 1 100
Föräldraledighet 6 mån 17 400
Semesterersättning 3 100
Totalt 100 600

 

Lager: Lucas tjänar 96 400 kronor/år

Lucas arbetar på lager och tjänar 154,77 kronor per timme, vilket blir 26 930 kronor per månad.

Han arbetar heltid och tvåskift, vecka ett 06.00-14.30, vecka två 14.30-23.00. Under året arbetar Lucas också tre lördagar övertid. Luctas värde av kollektivavtalet

 I kollektivavtaletÅrligt värde
Löneökningen 2016 7 100
Skifttillägg/ob-ersättning 48 300
Skiftform/kortare arbetstid 16 300
Avtalspension 16 600
Övriga försäkringspremier 1 100
Övertidsersättning 3 700
Semesterersättning 3 300
Totalt 96 400
Uppdaterad: 16 september 2016