Tjäna på kollektivavtal

Så mycket tjänar du på att ha kollektivavtal

En butiksanställd kan tjäna 103 000 kronor om året på sitt kollektivavtal. En lageranställd kan räkna hem 97 000.

Två exempel (beräkningar gjorda med löneläget 1 april 2016 som grund):

Butik: Martin tjänar 103 000 kronor/år

Martin arbetar i butik och tjänar 151,77 kronor per timme, vilket motsvarar 25 194 kronor per månad. Han arbetar heltid. I schemat ingår två kvällar i veckan, varannan vecka är en kväll på lördag eller söndag.

Martins värde av kollektivavtalet är minst 103 000 kronor om året (under föräldraledigheten kommer dock inte både ob och föräldratillägg att betalas samtidigt).

 I kollektivavtaletÅrligt värde
Löneökningen 2017 6 200
Ob-ersättning 58 200
Avtalspension 16 400
Övriga försäkringspremier 1 100
Föräldraledighet 6 mån 18 000
Semesterersättning 3 100
Totalt 103 000

 

Lager: Samantha tjänar 97 000 kronor/år

Samantha arbetar på lager och tjänar 157,11 kronor per timme, vilket blir 27 337 kronor per månad.

Hon arbetar heltid och tvåskift, vecka ett 06.00-14.30, vecka två 14.30-23.00. Under året arbetar Samantha också tre lördagar övertid. Hennes värde av kollektivavtalet blir 97 000 kronor om året.

 I kollektivavtaletÅrligt värde
Löneökningen 2017 6 200
Skifttillägg/ob-ersättning 49 000
Skiftform/kortare arbetstid 16 600
Avtalspension 16 900
Övriga försäkringspremier 1 200
Övertidsersättning 3 800
Semesterersättning 3 300
Totalt 97 000
Uppdaterad: 2 januari 2018