Förbundssekretariatet

Förbundskontoret ger service till avdelningarna och har bara i undantagsfall direkt kontakt med medlemmar.