Bli medlem

LO ung-utbildningar

Alla utbildningar är så kallade hybridutbildningar och i formuläret kan man välja om man vill delta fysiskt eller digitalt på utbildningstillfället.
Hör av dig till avdelningen om du vill anmäla dig till någon utav kurserna: avdelning33@handels.se 

 

OM Facket

17-18 Mars - OM facket, LO-distriktet i Mellersta Norrland.
Ort: Sundsvall. Sista anmälan 18/2
Anmäl dig via denna länk

 

2-3 Juni -OM facket, LO-distriktet i Norra Sverige
Ort: Umeå. Sista anmälan 6/5
Anmäl dig via denna länk.

 

5-6 September -OM facket, LO-distriktet i Mellersta Norrland.
Ort: Östersund Sista anmälan 8/8
Anmäl dig via denna länk

 

2-3 November -OM facket, LO-distriktet Gävleborg/Dalarna.
Ort: Gävle. Sista anmälan 3/10
Anmäl dig via denna länk

 

1-2 December - OM facket, LO-distriktet i Norra Sverige.
Ort: Luleå. Sista anmälan 4/11
Anmäl dig via denna länk.

 

OM Samhället

21-22 April- OM samhället LO-distriktet i Norra Sverige.
Ort: Luleå. Sista anmälan 25/3
Anmäl dig via denna länk.

 

10-11 Maj- OM samhället LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Ort: Gävle. Sista anmälan 20/4
Anmäl dig via denna länk

 

29-30 September - OM samhället LO-distriktet i Mellersta Norrland.
Ort: Sundsvall. Sista anmälan 1/9
Anmäl dig via denna länk

 

26-27 Oktober - OM samhället LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Ort: Gävle. Sista anmälan 26/9
Anmäl dig via denna länk

 

OM Feminism

28-29 April - OM feminism LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Ort: Gävle Sista anmälan: 28/3
Anmäl dig via denna länk

 

13-14 Juni - OM feminism LO-distriktet i Mellersta Norrland.
Ort: Sundsvall. Sista anmälan: 16/5
Anmäl dig via denna länk

  

17-18 Oktober - OM feminism LO-distriktet i Norra Sverige
Ort: Umeå. Sista anmälan: 16/9
Anmäl dig via denna länk.

 

OM Rasism

18-20 Maj - OM rasism LO-distriktet i Norra Sverige
Ort: Luleå Sista anmälan:
Anmäl dig via denna länk.

 

20-22 September - OM rasism LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Ort: Gävle. Sista anmälan: 29/8
Anmäl dig via denna länk

 

9-11 November - OM rasism LO-distriktet i Mellersta Norrland.
Ort: Östersund. Sista anmälan: 12/10
Anmäl dig via denna länk

Uppdaterad: 2 februari 2022