Kalendarium

Aktuella datum i avdelningen

 

Datum Händelse
   
Januari  
17-18 Funktionsutbildning för klubbar (Quality Hotel) 
   
Februari  
4-10 Uppsökerivecka (V.6)
12 Nolia Karriär (Piteå)
26 Styrelsemöte avd 33
   
Mars  
12-14 Steg 5 & Steg 6 (Sunderby folkhögskola)
17 Aktionsdag trygga jobb - Kollektivavtalets dag
26-27 Steg 1 & Steg 2 (Sunderby folkhögskola)
   
April  
8-10 BAM del1 - Bättre arbetsmiljö (Sunderby folkhögskola)
Årsmöte avd 33 (Quality Hotel)
11 Skyddsombud och försäkringsinformatörs träff
   
Maj  
11-26 Lägstaavgiftskampanjen vår
13-14 BAM del2 - Bättre arbetsmiljö (Sunderby folkhögskola)
21-23 Steg 3 (Sunderby folkhögskola) 
   
Juni  
Juli  
   
Augusti  
27 Styrelsemöte avd 33
   
September  
9-15 Uppsökerivecka (V.37)
17-19 Steg 4 (Sunderby folkhögskola)
24 Avtalskonferens 
   
Oktober  
2-3 Årets Grej - Ungdomskonferens (Medlefors/Skellefteå)
23 Styrelsemöte avd 33
25 Skyddsombudetsdag 
   
November  
5-7 Steg 5 & Steg 6 (Sunderby folkhögskola) 
23-(8 dec) Lägstaavgiftskampanjen vinter
   
December  
Styrelsemöte avd 33
-8 december Lägstaavgiftskampanjen vinter
   
   
   
Uppdaterad: 30 januari 2019