Kurser avdelning 9 Växjö 2020

  • Medlemsutbildning

    Här ser du vilka kurser du som är medlem kan gå.

  • Förtroendemannautbildning

    Här ser du vilka kurser du kan gå som förtroendevald.

  • Ungdomskurser

    Som ung i Handels har du möjlighet att delta på LO:s tvärfackliga ungdomskurser. Utbildningar är för dig som är under 30 år.

Uppdaterad: 15 maj 2020