Coronaviruset - kurser och konferenser

Med anledning av pågående pandemi av coronaviruset - covid19!

Kurser och konferenser inställda till och med 14 augusti.

För att minska risken för smittspridning rekommenderar Handelsanställdas Förbund att ställa in kurser och konferenser. Handels avdelning 9 följer givetvis den rekommendationen då vi alla har ett ansvar att minimera risker för smittspridning.

Du tar snarast kontakt med din arbetsgivare och meddelar att utbildning/kurs är inställd på grund av coronaviruset och du skall arbeta.Vad gäller ersättning för förlorad arbetsförtjänst på de utbildningar där arbetsgivaren ska ersätta enligt FML§.7, om det är så att du inte får jobba den dagen, så ersätter Handels Avd 9 mot intyg/underlag från arbetsgivare att du nekas jobba.

Vi kommer att återkomma längre fram avseende den utbildning du var anmäld till.  Frågor vad gäller kurserna mejlar du in till vaxjo@handels.se

 

Besök på avdelningen: 

ombeds ni att ta kontakt via telefon eller e-post.

Uppdaterad: 14 maj 2020