Övriga kurser/konferenser för dig som förtroendevald

Handelsombudsutbildning 5 mars

Studieorganisationsutbildning 12 februari

Klubbordförande och fackombudskonferens 13-14 mars

Avdelningens årsmöte 28 mars

Avtalskonferens 3 oktober

Publicerad: 24 september 2019