Övriga utbildningar/ konferenser för dig som är förtroendevald

Handelsombudsutbildning 5 mars

Studieorganisationsutbildning 12 februari

Klubbordförande och fackombudskonferens 13-14 mars

Avdelningens årsmöte 28 mars

Avtalskonferens 3 oktober

Skyddsombudskonferens 23 oktober

 

Inga kurser hittades