Vill du bli Handelsombud?

Att vara handelsombud innebär att du är länken mellan dina arbetskamrater och Handels. Du förmedlar den information du får från Handels till dina arbetskamrater och du informerar om vad som händer på din arbetsplats.
Din roll är viktig både för din arbetsplats och för Handels som organisation.

För att du som handelsombud ska känna dig trygg och säker i din roll och ditt uppdrag har vi olika utbildningar.

Vill du veta mer om våra utbildningar eller ditt uppdrag, kontakta gärna vår verksamhetsassistent Ingela. ingela.haraldsson@handels.se

Uppdaterad: 29 januari 2018