Bli medlem

Ung i Handels

Om Handels ungdomsverksamhet

Handels är ett förbund med många unga medlemmar. Mer än en tredjedel av våra yrkesaktiva medlemmar är under 30 år. Dessutom verkar vi i en bransch med många unga, hälften av alla anställda i våra branscher är under 30 år. Därför satsar Handels mycket på facklig ungdomsverksamhet. Vi är många unga aktiva i Handels som gör stor skillnad, kom med du också!

I avdelningens ungdomsverksamhet jobbar vi bland annat med:

  • Facklig skolinformation
  • LO:s ungdomskurser
  • Att fler unga blir medlemmar i Handels
  • Driva viktiga frågor för unga arbetare
  • Mötesplatser så att det ska vara lätt att engagera sig
Uppdaterad: 7 april 2022

Kontaktperson

LINDA LILJEQVIST
Verksamhetsassistent, Avd 4 Kristianstad
Direktnummer010-4508150
linda.liljeqvist@handels.se
Linda är ansvarig för ungdomsgruppen (LUK gruppen).

Det är en ungdomsgrupp som informerar andra unga under 30 år.

Linda gör även skolinformationer på gymnasieskolor.