Bli medlem

Kollektivavtalet

Förkunskaper till denna kurs är "Förhandling".

Kursen ger grundläggande kunskap i det egna kollektivavtalet och hur enavtalsrörelse går till. 
Deltagarna får verktyg för avtalsbevakning och kunskap om lokala avtal. Kursen
behandlar även Handels organisation och hur du som förtroendevald påverkar det
egna förbundet.
 

    Uppdaterad: 26 april 2021