Bli medlem

Representantskapet

Avdelningens representantskap sammanträder två gånger om året - en gång på våren och en på hösten.

På vårens möte beslutar mötet om föregående års bokslut, samt väljer avdelningstyrelse och representation i andra medlemsorganisationer.

På höstens möte beslutar mötet om budget och verksamhet för kommande år, samt  hur stor avdelningens del av medlemsavgiften ska vara.

Uppdaterad: 12 augusti 2019