Bli medlem

Styrelsen

Styrelsen för avdelning 29 Umeå har 7 ordinarie ledamöter samt 4 suppleanter, och är gemensamt ansvarig för avdelningens verksamhet. Mellan styrelsens sammanträden leds avdelningen av arbetsutskottet (AU).