Bli medlem

Ung - Om Rasism

Om Rasism är en temautbildning och riktar sig till dig under 30 år. Kursen syftar till att öka förståelsen bland medlemmar för vad rasism är, att öka kunskapen kring antirasistiskt arbete i praktiken samt bidra till att deltagarna själva och tillsammans med andra arbetar för att motverka rasism i vardagen, facket och samhället.
Några exempel vad som tas upp under utbildningen:
Varför antirasism är en facklig fråga, vad de vanligt förekommande begreppen kring rasism betyder, strategier för att hantera rasism som hen själv eller andra utsätts för, den historiska bakgrunden till den rasism vi ser idag, aktuella händelser som berör ämnet.

Denna kurs är en hybridutbildning som kommer gå både digitalt och fysiskt. För att du skall kunna delta digitalt behöver du tillgång till en dator med mikrofon och kamera, samt internetuppkoppling. För att delta fysiskt måste du anmäla dig till det datum som ditt LO-distrikt är ansvarar för.

Målgrupp: Kursen är öppen för alla mellan 18-30 år som vill lära sig mer om facket och riktar sig till dig som är medlem i ett LO-förbund. Förkunskaper: Om facket eller motsvarande.

Hur tar du ledigt: Enligt studeiledighetslagen har du rätt att få ledigt för att gå facklig utbildning. Du söker själv ledigt senast två veckor innan kursstart. Du söker ledigt utan lön och får betalt från ditt fackförbund om du är medlem i något LO-förbund.

Hur anmäler du dig: Vill du delta fysiskt på utbildning måste du anmäla dig till det datum som ditt LO-distrikt ansvarar för. På samtliga tillfällen kan man delta digitalt/ på distans.

 • Om Rasism

  Sista anmälningsdagen är 23 augusti 2022 kl. 09:00
  Kursstart20 september 2022 09:00 - 22 september 2022 16:00Gävle, Digital/Fysisk
  Anmälan
 • Om Rasism

  Sista anmälningsdagen är 12 oktober 2022 kl. 09:00
  Kursstart09 november 2022 09:00 - 11 november 2022 16:00Östersund, Digital/Fysisk
  Anmälan

Anmälning

 
Jag deltar


        
Uppdaterad: 7 september 2013