Bli medlem

Om Feminism

Om Feminism är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LOs utbildningspaket. Kursen handlar om hur feminismen hör ihop med de fackliga värderingarna och den fackliga kampen, vad kopplingen är mellan klass och kön samt berör de normer som finns i samhället.

Denna kurs är en hybridutbildning som kommer gå både digitalt och fysiskt. För att du skall kunna delta digitalt behöver du tillgång till en dator med mikrofon och kamera, samt internetuppkoppling. För att delta fysiskt måste du anmäla dig till de datum som ditt LO-distrikt är ansvarig för.

Målgrupp: Kursen är öppen för alla medlemmar mellan 18-30 år som vill lära sig mer om feminism och riktar sig till medlemmar i ett LO-förbund. Förkunskaper: Om facket eller motsvarande.

Hur tar du ledigt: Enligt studieledighetslagen har du rätt att få ledigt för att gå facklig utbildning. Du söker själv ledigt senast två veckor innan kursstart. Du söker ledigt utan lön och får betalt från ditt fackförbund om du är medlem i något LO-förbund.

Hur du anmäler dig: Vill du delta fysiskt på utbildning måste du anmäla dig till det datum som ditt LO-distrikt ansvara för. På samtliga kurstillfällen kan man delta digitalt/ på distans.

  • Om Feminism

    Sista anmälningsdagen är 16 september 2022 kl. 09:00
    Kursstart17 oktober 2022 09:00 - 18 oktober 2022 16:00Umeå, Digital/Fysisk
    Anmälan

Anmälning

 
Jag deltar


        
Uppdaterad: 21 februari 2022