Avdelning 29 Umeå


Vill du påverka din egen och dina arbetskamraters arbetsplats? Vill du lära dig mer om dina rättigheter? Kika runt här på vår avdelningssida för mer information eller kontakta oss på avdelningen så hjälper vi till. Mail: umea@handels.se.

 • Ny medarbetare

  Ny medarbetare från 1 september.   Vi hälsar vår nya Verksamhetsassistent Jessika Bäckman välkommen till avdelningen.

 • Avdelningen är temporärt stängd

  Avdelningen är  temporärt stängd.   Endast kontakt via telefon tel 0771-666 444

 • Medlem värvar medlem

  Medlem värvar medlem är en kampanj som vänder sig till förtroendevalda och aktiva medlemmar som värvar medlemmar bland sina arbetskamrater . En medlem som värvar en ny medlem får som tack för hjälpen ett presentkort à 200 kronor ski...

 • Vi har ställt om med distansutbildningar

  Viktig information om kursverksamheten: Vi har ställt om med distansutbildningar som ABF kör i tvärfacklig regi. För att kunna delta på distansutbildningar behöver man: En aktiv e-postadress samt dator + mikrofon + webbkamera/smartp...

 • Avtalsrörelsen skjuts upp till oktober

  Handels och Svensk Handel är överens om att skjuta fram årets avtalsförhandlingar. De förhandlingar som pågått under våren pausas för att återupptas 1 oktober, med nytt slutdatum den 31 oktober. För Handels medlemmar i privata...

 • Vill du bli Handelsombud?

  Vill du bli vårt nya Handelsombud? Att vara Handelsombud innebär att du är länken mellan dina arbetskamrater och Handels. Du förmedlar den information du får från Handels till dina arbetskamrater och du informerar Handels om vad som...

 • Har du koll på dina försäkringar?

  Vill Du veta mer om dina försäkringar? Har DU pengar att hämta? Våra försäkringar nyttjas inte fullt ut . Många medlemmar missar tyvärr att anmäla in händelser som kan ge rätt till ersättning, ofta på grund av att man inte vet att m...

 • Uppdatera dina uppgifter på Mina sidor

  Nu kan du uppdatera namn, adress, telefonnummer, e-post och din lön på Mina sidor

Fler nyheter
Publicerad: 14 augusti 2019