Bli medlem

Avdelningsmöten

Avdelningen sammanträder två gånger om året - en gång på våren (Avdelningens årsmöte) och en på hösten (Höstmöte).

På avdelningens årsmöte beslutar mötet om föregående års bokslut, samt väljer avdelningstyrelse och representation i andra medlemsorganisationer.

På höstmötet beslutar mötet om budget och verksamhet för kommande år, samt  hur stor avdelningens del av medlemsavgiften ska vara.

Publicerad: 24 april 2019