BAM Bättre Arbetsmiljö - Digitalt

Bättre arbetsmiljö - BAM, fem dagar

Kursen ger dig kunskap att forma ett aktivt arbetsmiljöarbete och är 5 dagar. Just nu erbjuds den digitalt.

Kursen är obligatorisk för alla som är skyddsombud och man måste gå alla fem dagar för att utbildningen ska räknas. Du lär dig bland annat vad det är i arbetsmiljön som kan ge skador och besvär och vilka åtgärder som är aktuella vid respektive tillfälle.

Du kan välja ett av nedanstående kurstillfällen:

Digital BAM 10: 18/3, 25/3, 8/4, 15/4, 22/4

Digital BAM 11: 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6

Välkommen att anmäla dig här!

Publicerad: 26 augusti 2020