Kurser för dig som är Förtroendevald

  • Steg 5 - organisationen

    Kursen omfattar tre dagar. Målet är bland annat att du ska kunna tala inför en större grupp, genomföra en förhandling, känna till Handels organisation och demokrati samt veta hur du kan påverka Handels. Efter den här kursen ska jag:...

  • Steg 6 - framtiden

    Efter denna endagskurs ska du kunna se helheten i det fackliga uppdraget och att du har utvecklats sedan den första kursen. Det är också viktigt att du förstår hur de olika delarna i arbetsplatsutvecklingen samverkar. Efter den här...

  • Vald på jobbet

    Vald på jobbet är en grundläggande tvärfacklig utbildning för dig som är förtroendevald. Den ger kunskaper om idén med facket och det fackliga löftet, uppgifterna och rollen som förtroendevald. Information om förtroendemannalagen oc...

Uppdaterad: 8 april 2019