Nytt studiebidrag för frisörelever

Förbundets yrkesfond för frisörer har infört ett nytt studiebidrag för frisörelever som klarar gesällprovet. Studiebidraget är för nuvarande 1000 kronor och kan betalas ut efter en skriftlig ansökan till Förbundet enligt adressen nedan.

Frisören måste vara medlem i Handels vid gesällprovstillfället. För att kunna söka studiebidraget ska följande framgå av ansökan:

  • Namn, personnummer, adress samt telefonnummer.
  • Datum och ort för gesällprovet.
  • Kopia på dokument som styrker att gesällprovet är godkänt.
  • Kontonummer (inkl clearingsnr) där pengarna ska sättas in.

 

Ansökan skickas till:

Linda Palmetzhofer
Handelsanställdas Förbund
Box 1146
111 81 Stockholm

Uppdaterad: 26 januari 2012