Inställda kurser

Följande kursverksamhet är inställd t o m sista maj 2020:

  • Alla Handels lokala och regionala kurser för medlemmar och förtroendevalda
  • Alla tvärfackliga medlemsutbildningar inklusive LO Ung-kurser och facklig intro. 
  • Handels centrala kurser och konferenser.
  • Alla centrala LO-kurser både på internat och externat
  • Alla grund- och vidareutbildningar för försäkringsinformatörer
  • Alla övriga tvärfackliga kurser och konferenser.

Deltagare och handledare

Anmälda deltagare och handledare uppmanas i första hand att återta sin ledighet och återgå till sin arbetsgivare. Om detta inte är möjligt, kontakta oss på 0771-666444.

Här hittar du central information från förbundet: https://handels.se/aktiv-i-facket/kurser/

Uppdaterad: 18 mars 2020