Vill du ha fler timmar på kontraktet?

Vill du ha fler timmar på kontraktet?

Du som jobbar deltid och vill ha fler timmar kan ta hjälp av lagen om anställningsskydd.

Enligt lagen om anställningsskydd, LAS §25a, har du som del-

tidsanställd företrädesrätt till utökad arbetstid när det finns

behov av mer arbetskraft på din arbetsplats.

"Dock gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer." ur LAS

I detaljhandelsavtalet och kooperationens butiksavtal står:

  • att parterna tycker det är viktigt att öka andelen heltidsanställningar.
  • att vid deltidsanställning ska arbetsgivare eftersträva att erbjuda så höga sysselsättningsgrader som möjligt.

Anmäl skriftligt!

Det är du själv som måste anmäla ditt intresse av fler arbetstimmar till arbetsgivaren och det ska göras skriftligt.

 Anmälan om utökad arbetstid