Utbildningar

Eftersom vi fortsatt inte får träffas i större grupper så kommer förtroendemanna utbildningen steg 3 - 5 och medlemsutbildningar hållas digitalt.

Till er som är anmälda till de olika stegen sedan tidigare kommer att få en kallelse

Därför har vi lagt upp ett antal nya kurstillfällen som du hittar under kurser där du även anmäler dig.

Kurser för medlemmar är för alla Handels medlemar och den som heter förtroendemannautbildning är för de medlemmar som har ett uppdrag och har gått steg 1 & 2.

Gå in och anmäld dig till en kurs nu.

Uppdaterad: 20 augusti 2020