Kontroll av arbetsmiljön med anledning av Corona

Din arbetsmiljö är viktig för oss!

I vanliga fall gör vi därför regelbundet fysiska besök på arbetsplatserna. Men för att inte orsaka onödig smittspridning på grund av Corona gör vi nu istället administrativa skyddsombudsbesök.

Hur går ett sådan skyddsombudsbesök till? Handels skickar brev till arbetsgivare med en uppmaning att uppfylla de åtgärder som krävs för en god arbetsmiljö. Vi är även informerat arbetsgivarna om att det är bra om de anställda har möjlighet att närvara så att ni tillsammans svarar på enkäten. Enligt arbetsmiljölagen är det alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsmiljön är trygg för de anställda, även i Coronatider. Det innebär bland annat att göra en riskbedömning av vilka åtgärder som behövs för att du ska vara trygg på arbetsplatsen.

Folkhälsomyndigheten har utfärdat riktlinjer för butiker och utifrån dessa har arbetsgivarorganisationen Svensk Handel tagit fram en rad förslag på åtgärder för arbetsgivarna att följa. Arbetsgivare inom livs & byggbranschen har i dagarna fått en enkät från Handels om vilka åtgärder som gjorts. Den ska skickas tillbaka till Handels.

Det vi vill ha svar på är till exempel:

· Vilka städ och rengöringsrutiner finns?

· Finns information till kunder om att hålla avstånd?

· Finns det bra möjligheter att tvätta händer och att använda handsprit?

Det är också viktigt för oss att veta hur ditt inflytande över arbetsmiljön ser ut:

· Behöver arbetsgivaren göra fler åtgärder för att skydda dig och de anställda?

· Känner ni er trygga på arbetsplatsen?

· Om inte har du/ni pratat med er chef om vilka åtgärder som ni vill ska ske på din arbetsplats?

Vid frågor eller information på ovanstående så är ni välkomna att kontakta oss på avdelningen via mejl: goteborg@handels.se så återkopplar vi till er.

Uppdaterad: 14 maj 2020