Bli medlem

Arbetsmiljöutbildningar på Runö

Det finns fler möjligheter att gå utbildningarna och påbyggnadsutbildningarna som du som skyddsombud behöver.
Dessa utbildningar anmäler du dig till direkt genom Runö Folkhögskola och det är de som sköter antagningen och kallelser. 
Som vanligt är det din arbetsgivare som skall godkänna kursavgiften och betala din förlorade arbetsförtjänst, så du behöver titta på Runös utbildningssida tillsammans med din arbetsgivare innan du anmäler dig. 
Efter genomgången utbildning så kan du kontakta oss på avdelningen för att bekräfta dina nyförvärvade kunskaper och få dem inlagda i dina meriter, men vi kan inte hjälpa dig med besked kring antagning.

På Runö Folkhögskola och Utvecklingscentrum erbjuds följande arbetsmiljöutbildningar:
Vänligen observera att anmälan och antagning sker direkt till Runö i samverkan med din arbetsgivare.
Frågor kring antagningsbesked och utbildningarnas innehåll ställer ni direkt till Runö. 

Arbetsmiljöarbete från grunden - En fem dagar lång utbildning som motsvarar BAM.
Läs mer och anmäl dig här.

Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga 1 - En tre dagar lång utbildning för dig som redan gått BAM.
Läs mer och anmäl dig här.

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete (tidigare VSO2) - En tre dagar lång utbildning för dig som varit verksam i några år. 
Läs mer och anmäl dig här. 

Arbetsanpassning och rehabilitering - En fyra dagar lång utbildning.
Läs mer och anmäl dig här. 

Belastningsfaktorer i arbetslivet - En tre dagar lång utbildning. 
Läs mer och anmäl dig här.

Kemiska hälsorisker - En tre dagar lång utbildning. 
Läs mer och anmäl dig här.

Huvudskyddsombud 1 - En tre dagar lång utbildning. 
Läs mer och anmäl dig här.

Huvudskyddsombud 2 - En tre dagar lång utbildning. 
Läs mer och anmäl dig här.

OSA i praktiken - En tre dagar lång utbildning. 
Läs mer och anmäl dig här.

OSA - Hantera kränkande särbehandling - En tre dagar lång utbildning. 
Läs mer och anmäl dig här.

Regionala skyddsombud 1 - En tre dagar lång utbildning. 
Läs mer och anmäl dig här.

Regionala skyddsombud 2 - En tre dagar lång utbildning.  
Läs mer och anmäl dig här.

Utredningskurs arbetsmiljö - En tre dagar lång utbildning. 
Läs mer och anmäl dig här.

Uppdaterad: 4 mars 2022