Bli medlem

Kurser för skyddsombud

För dig som är skyddsombud finns följande utbud av utbildningar som är särskilt riktade till dig i ditt uppdrag. 

Bättre Arbetsmiljö - BAM: 5 dagar
Digital Bättre Arbetsmiljö - BAM: 5 dagar
Vidareutbildning för skyddsombud 
Arbetsmiljöutbildningar på Runö

 Vem riktar sig utbildningarna till?
Skyddsombud omfattas av Arbetsmiljölagstiftningen och det är din arbetsgivares skyldighet att se till att du har det du behöver för att kunna utföra ditt uppdrag. 

För att kunna verka som skyddsombud skall du inte bara ha utsetts till skyddsombud, din arbetsgivare ska också ha mottagit information från den lokala arbetstagarorganisationen, i vårt fall Handels avdelning 20, om att du är utsedd till skyddsombud. 
Därefter ska din arbetsgivare se till att du snarast möjligt får gå den grundutbildning för nya skyddsombud som är obligatorisk.
Din arbetsgivare kan söka stöd för att genomföra arbetsmiljöutbildningen, men det ska de söka själva genom afa.se

Innan du anmäler dig till något av de tillgängliga utbildningsdatum som finns på plats i avdelning 20 eller genom tvärfackliga utbildningar så måste din arbetsgivare ha informerats och godkänt att du går kursen. 
Under utbildningstiden skall din arbetsgivare betala dig din lön inklusive semesterersättning samt den ob du tjänat om du hade arbetat och din arbetsgivare är också skyldig att betala kursavgiften. 
Om du efter avslutad utbildning upptäcker att din skyddsombudsnål blivit sliten eller gått sönder, så skall din arbetsgivare köpa en ny till dig. 

Viktigt att veta vid intresseanmälan:
Bekräftelse på att du är antagen kommer först efter att sista dagen för arbetsgivarna att sända in intyget har passerat.
Alla datum för tidigaste utskick kring antagningsbesked är angivna vid respektive kurstillfälle. 
Intyget på att de åtar sig att betala kursens kostnader både till avdelningen och för att ersätta din arbetade tid under kursen måste skickas till oss senast det datum som finns angivet vid respektive kurstillfälle för att du ska ha en möjlighet att bli antagen till utbildningen.

 • Bättre Arbetsmiljö (BAM) - 5 dagar

  BAM - Bättre arbetsmiljö är en obligatorisk utbildning för nya skyddsombud. Intresseanmälan genom hemsidan måste kompletteras med arbetsgivarintyg om att arbetsgivaren åtar sig att betala kursavgiften och skyddsombudets lön under...

 • Distansutbildning: Bättre Arbetsmiljö (BAM) - 5 dagar

  BAM - Bättre arbetsmiljöutbildning är den obligatoriska kursen för nyvalda skyddsombud/huvudskyddsombud. Målgrupp:   Skyddsombud och Huvudskyddsombud som ännu inte genomgått sin grundutbildning. Om du föredrar att läsa utbildningen...

 • Vidareutbildning för Skyddsombud

  Nästa Vidareutbildning för skyddsombud sker under våren 2023.

 • Arbetsmiljöutbildningar på Runö

  Vidareutbildning för skyddsombud på Runö. Arbetsmiljökurser för dig som redan gått BAM - Bättre arbetsmiljö och vill veta mer. Dessa utbildningar anmäler din arbetsgivare dig till direkt genom Runös hemsida.

Uppdaterad: 25 november 2022