Steg 4 - lönen

Lönen - fjärde delen i den grundläggande förtroendemannautbildningen!

Syftet är att du bland annat ska kunna förstå delarna i din egen lön, ha kännedom om sambandet mellan löner, priser och skatter.

Kurslängd: 3 dagar

Målgrupp: Fackombud eller ledamot i klubbstyrelsen på arbetsplatser inom Handels organisation och som har gått Steg 1-3.

Ekonomi: Arbetsgivaren ersätter för förlorad arbetsförtjänst enligt ordinarie schema. OM någon kursdag infaller på en, enligt schema, ledig dag så är det viktigt att försöka byta den lediga dagen mot en annan ledig dag! Skulle det inte gå att byta och Handels ska ersätta (med ett utbildningsarvode), ska det styrkas med ett underlag alternativt intyg från arbetsgivaren (som tas med till kursstarten).

Viktigt att veta vid anmälan:
Bekräftelsen skickas ut senast en vecka efter sista anmälningsdagen. Glöm inte att redan nu ansöka om preliminär ledighet hos din arbetsgivare.

Välkommen på kurs!

  Relaterade utbildningar

  • Steg 5 - Organisationen

   Plats: stockholm

   Organisationen! Målet är bland annat att du ska kunna tala inför en större grupp, genomföra en förhandling, känna till Handels organisation och demokrati samt veta hur du kan påverka Handels. Syfte att visa deltagarna hur de kan...

  Uppdaterad: 26 augusti 2013