Steg 3 - lagarna

Du får lära dig värdet av den fackliga grundideologin samt koppla det fackliga löftet till arbetsrätten.

Utbildning inom medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och diskrimineringslagarna ingår. Du som gått Vald på jobbet kan fortsätta din utbildning här!

Kurslängd: 3 dagar (OBS! 2 dagar för tjänstemännens Steg 3)

Målgrupp: Medlemmar med förtroendeuppdrag på arbetsplatser inom Handels organisation och som har gått Steg 1-2.

Ekonomi: Arbetsgivaren ersätter för förlorad arbetsförtjänst enligt ordinarie schema. OM någon kursdag infaller på en, enligt schema, ledig dag så är det viktigt att försöka byta den lediga dagen mot en annan ledig dag! Skulle det inte gå att byta och Handels ska ersätta (med ett utbildningsarvode), ska det styrkas med ett underlag alternativt intyg från arbetsgivaren (som tas med till kursstarten).

Viktigt att veta vid anmälan:
Bekräftelsen skickas ut senast en vecka efter sista anmälningsdagen. Glöm inte att redan nu ansöka om preliminär ledighet hos din arbetsgivare.

Välkommen på kurs!

Anmälning

Anälningstiden har gått ut. Vid frågor kontakta studieansvariganmalan20@handels.se

Relaterade utbildningar

  • Steg 4 - lönen

    Plats: stockholm

    Lönen - fjärde delen i den grundläggande förtroendemannautbildningen! Syftet är att du bland annat ska kunna förstå delarna i din egen lön, ha kännedom om sambandet mellan löner, priser och skatter. Kurslängd:  3 dagar Målgrupp:...

Uppdaterad: 26 augusti 2013