Steg 1 - uppdraget

Första delen i den grundläggande förtroendemannautbildningen!

Kursen omfattar en studiedag (OBS! 3 dagar för tjänstemännens steg 1) och syftar till att ge en introduktion till uppdraget som förtroendevald i Handels, att ge de första verktygen för att kunna organisera sina arbetskamrater, samt en förståelse för de verktyg som ger utrymme att arbeta fackligt på arbetsplatsen.

Kurslängd: 1dag

Målgrupp: Medlemmar med förtroendeuppdrag på arbetsplatser inom Handels organisation

Ekonomi: Arbetsgivaren ersätter 50% och Handels ersätter 50% (med ett utbildningsarvode om 175kr/tim). Om kursdagen infaller på en, enligt schema, ledig dag så är det viktigt att försöka byta den lediga dagen mot en annan ledig dag! Skulle det inte gå att byta och Handels ska ersätta (med ett utbildningsarvode), ska det styrkas med ett underlag alternativt intyg från arbetsgivaren (som tas med till kursstarten).

Viktigt att veta vid anmälan:
Bekräftelsen skickas ut senast en vecka efter sista anmälningsdagen. Glöm inte att redan nu ansöka om preliminär ledighet hos din arbetsgivare.

Välkommen på kurs!

    Uppdaterad: 26 mars 2018