Utbildning för Avdelningsombud

Kursen för dig som är vald till Avdelningsombud!

Kursen är på 1 dag och riktar sig till nyvalda och gamla avdelningsombud. Kursen innefattar både teoretiska och praktiska delar.


Vi går igenom vad ditt uppdrag innebär samt vilka frågor som avdeningensombuden fattar beslut om. Denna dag arbetar vi praktiskt med att stärka självförtroendet i talarstolen.

Kurslängd: 1 dag

Målgrupp: Ordinarie avdelningsombud och ersättare

Ekonomi: Handels ersätter med ett utbildningsarvode á 1400kr/dag

Viktigt att veta vid anmälan:

Bekräftelsen skickas ut senast en vecka efter sista anmälningsdagen. Glöm inte att redan nu ansöka om preliminär ledighet hos din arbetsgivare.

Välkommen på kurs!

    Uppdaterad: 26 augusti 2013