Kurser för förtroendevalda

Våra fackliga utbildningar ska ge verktyg för att ta makten över de egna arbetsförhållandena och flytta fram de fackliga positionerna!

Det huvudsakliga syftet med våra kurser och utbildningar är att våra medlemmar och förtroendevalda ska känna till och förstå fackets idé och hur den svenska modellen fungerar.

Under respektive kurs kan du läsa mer om vad den innehåller, om det krävs eventuella förkunskaper samt vilken målgrupp den riktar sig till (sortera kurserna så de kommer i ordning genom att klicka på till exempel namn).

Viktig information gällande den grundläggande förtroendemannautbildningen (Steg 1-6)! Under 2020 kommer den successivt att fasas ut för att förbereda för de nya utbildningar som lanseras 2021. Har man inte gått klart Steg-utbildningen så är det under 2020 som det finns möjlighet till det.

Om datumen inte passar för Steg 1 och Steg 2 så kan man även söka "Vald på jobbet" - en tvärfacklig utbildning, som motsvarar Steg 1-2, för att sedan kliva på Steg 3-6.

Viktigt att veta vid anmälan:
Bekräftelsen till våra kurser skickas ut senast en vecka efter sista anmälningsdagen. Glöm inte att redan nu ansöka om preliminär ledighet hos din arbetsgivare.

Välkommen på kurs!

Vidareutbildningar genom LO:

Viktigt att veta är att du som förtroendevald ska ha gått den grundläggande förtroendemannautbildningen (Steg 1-6) eller motsvarande för att kunna söka vidare till LO´s utbildningssystem. Ansökan görs genom att klicka på länken www.fackligutbildning.se

Frågor kring dessa utbildningar mailas till studieansvarig på avdelning 20 - anmalan20@handels.se.

DatumNamn
 • Kollektivavtalet

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 2 - arbetsplatsen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Stockholm

  Hur ser ditt avtal ut? Kursen ger grundläggande kunskap i det egna kollektivavtalet och hur en avtalsrörelse går till.  Deltagarna får verktyg för avtalsbevakning och kunskap om lokala avtal. Kursen behandlar även Handels organisati...

 • Förhandling

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Kurser
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Stockholm

  Den andra kursen i den nya förtroendemanutbildningen Kursen ger grundläggande kunskaper i förhandlingsmetodik och förhandlingsstrategi innan, under och efter förhandling. Deltagarna får kunskap om förhandlingsformalia, tystnadsplikt...

 • Utbildning för Avdelningsombud

  Kurstyp: Övriga utbildningar
  Ämne: Övriga ämnen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Stockholm

  Kursen för dig som är vald till Avdelningsombud! Kursen är på 1 dag och riktar sig till nyvalda och gamla avdelningsombud. Kursen innefattar både teoretiska och praktiska delar. Vi går igenom vad ditt uppdrag innebär samt vilka fråg...

 • Diskriminering & arbetsmiljö

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Kurser
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Stockholm

  Diskriminering & Arbetsmiljö - fjärde delen i den nya grundläggande förtroendemannautbildningen! Kursen behandlar värderingsfrågor och normer. Deltagarna får kunskap om Diskrimineringslagen, Föräldraledighetslagen och Organisatorisk...

 • Vald på jobbet

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne:
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Stockholm

  Vald på jobbet är första steget i vår grundläggande förtroendemannautbildning. Kursen ger kunskaper om idén med facket och det fackliga löftet, uppgifterna och rollen som förtroendevald. Kursen ger också kunskap om Förtroendemannala...

 • Bättre Arbetsmiljö (BAM) Digitalt - 5 dagar

  Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
  Ämne: Bättre arbetsmiljö
  Målgrupp: Skyddsombud
  Stad: Ej bestämt

  Välkommen till en av Handels mest populära utbildningar! Bättre arbetsmiljöutbildningen är kursen för nyvalda skyddsombud/huvudskyddsombud samt de skyddsombud/huvudskyddsombud som inte genomgått grundutbildningen. När du gör...

 • Vald på Jobbet - Tvärfackligt

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne:
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Ej bestämt

  Första delen i den nya grundläggande förtroendemannautbildningen! Vald på Jobbet är en grundläggande tvärfacklig utbildning som ger kunskaper om idén med facket och det fackliga löftet, uppgifterna och rollen som förtroendevald....

 • Bemanningsplanering - butik

  Kurstyp: Övriga utbildningar
  Ämne: Granska scheman
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: stockholm

  Välkommen på utbildningen i Bemanningsplanering! Vi kommer att gå igenom hur man arbetar med bemanningsplanering enligt våra berörda kollektivavtal. Målgrupp: Fackombud eller ledamöter i fackklubbar på butikssidan. Ledighet och...

  • Hot & Ensamarbete (inom butik) - 2 dagar

   Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
   Ämne: Rån, hot och våld
   Målgrupp: Skyddsombud
   Stad: Stockholm

   Kursen har som tema hot, trakasserier och ensamarbete. Vi fördjupar oss i dessa frågor, men går även igenom vanliga arbetsmiljöfrågor, arbetsmiljölagen och föreskrifterna. Målet med kursen är att få fördjupade kunskaper om...

   • Utbildning för Handelsombud

    Kurstyp: Övriga utbildningar
    Ämne: Kurser
    Målgrupp: Förtroendevald
    Stad: Stockholm

    Är du Handelsombud på din arbetsplats? Syftet med kursen är att få insikt om varför vi har fackföreningar, varför det är viktigt att vara många medlemmar samt varför det är viktigt att upprätthålla och förbättra kollektivavtalen. Du...

    • Klubbskolan - 2 dagar

     Kurstyp: Övriga utbildningar
     Ämne:
     Målgrupp: Förtroendevald
     Stad: Stockholm

     Välkommen till Klubbskolan! Handels utbildning för våra styrelseledamöter där fokus ligger på klubbutveckling, organisering och värvning samt styrelsearbete för att stärka klubben. Utbildningen kommer utgå från er egen arbetsplats o...

     • Kvinnligt nätverk - varför då och hur gör man?

      Kurstyp: Övriga utbildningar
      Ämne: Avdelningar
      Målgrupp: Förtroendevald
      Stad: Stockholm och Åkersberga

      Butiker är generellt kvinnodominerade arbetsplatser, med förhållandevis låg organisationsgrad och många otrygga anställningar. Den fackliga aktiviteten är också låg. Det råder en obalans i förhållandet på dessa arbetsplatser mellan...

      Visa alla