Bli medlem

Försäkringsinformatör? Här hittar du din kurs!

Som försäkringsinformatör är du en av de mest populära personerna på din arbetsplats, eftersom du hjälper alla arbetskamrater att hitta pengarna de har rätt till genom våra kollektivavtalade försäkringar. 

Som förtroendevald försäkringsinformatör på din arbetsplats har du möjlighet att delta på både tvärfackliga grundutbildningar och på våra egna utbildningsdagar för Handels försäkringsinformatörer!

Du som är försäkringsinformatör har rätt att vara ledig enligt §7 FML - det vill säga, när du anmäler dig till en utbildningsdag ska du informera din arbetsgivare om att de ska betala dig lön som om du hade tillbringat dagen på din arbetsplats, eftersom du som förtroendevald försäkringsformatör arbetar för alla på arbetsplatsen, oavsett om de är medlemmar eller inte. 

Missa inte att regelbundet gå in på Folksams servicesida för dig som är försäkringsinformatör inom Handels!
Varmt välkommen på utbildning!

Uppdaterad: 22 november 2022