Bli medlem

Avdelning 20:s Höstmöte den 21 november 2022

Viktigt att veta för dig som är avdelningsombud eller fackombud och har fått en kallelse till avdelningsmöte i Handels avdelning 20.
Senast sex veckor innan avdelningsmötet skall eventuella motioner och andra frågor som du önskar väcka ha sänts in till avdelningsstyrelsen för att kunna behandlas.
Kallelse och dagordning sänds till avdelningsstyrelse, revisorer, valberedning och alla ordinarie avdelningsombud med rösträtt samt fackombud senast fyra veckor före mötet. Handlingar inför mötet finns tillgängliga för dem två veckor före mötet.

En kallelse som du har fått betyder att du skall meddela avdelningen att du deltar.
Du behöver bara anmäla närvaron till avdelningsmötet en gång.

Om du som fått kallelsen inte kan närvara så skall den ersättare ni har valt meddela avdelningen att de deltar i ditt ställe och övertar då din rösträtt.
Fackombud på arbetsplats med mer än ett fackombud; ni ska komma överens om vem av er som är ordinarie ombud och vem som är ersättare. Det är bara ett fackombud per arbetsplats som har rösträtt enligt §22 Moment 3 i förbundets stadgar.

Ekonomi och ledighet:
Ansök om ledighet hos din arbetsgivare enligt FML §6 redan när du anmäler dig till mötet. Det innebär att du har rätt att närvara under dagen i egenskap av ditt avdelningsuppdrag som förtroendevald representant från din klubb, men det är endast tjänstgörande ombud med rösträtt under mötet som får ersättning från avdelning 20. 

Medlemmar i avdelning 20 är välkomna som gäster till avdelningens möten om de anmält sig som deltagare.
Vi brukar besluta om yttranderätt så att alla medlemmar har chansen att komma till tals.
Även du som önskar delta som gäst bjuds på fika och lunch under dagen, men du måste anmäla dig för att få plats på årsmötet. Gäster har ingen rösträtt och får ingen ersättning från avdelningen i övrigt. Du har heller ingen rätt att få ledigt från arbetet för att delta på avdelningsmötet

När sista anmälningsdag är passerad så går det inte längre att anmäla sig till mötet.
Undantag i händelse av att ersättare behöver gå in istället för dig som är anmäld mailas i så fall till anmalan20@handels.se för att ge besked om vad som hänt. Vi behöver veta ditt namn och personnummer, samt din ersättares namn och personnummer, för att kunna upprätta en korrekt röstlängd.
Tänk på att du själv ansvarar för att lämna över handlingarna till den som ersätter dig.  

Behandling av personuppgifter:
För att kunna lämna rätt information till konferensanläggningar och lunchrestauranger måste vi kunna lämna upplysning om vilken kost någon önskar få under dagen, eller om något särskilt behövs för att du ska ha en bra dag tillsammans med oss i Handels!

Mer information om Handels personuppgiftsbehandling hittar du på www.handels.se

  • Avdelning 20:s höstmöte 2022

    Sista anmälningsdagen är 07 november 2022 kl. 08:30
    Kursstart21 november 2022 08:30 - 17:00Stockholm, Citykonferensen, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46
    Anmälan

Anmälning

Jag anmäler mig till avdelningens höstmöte på Citykonferensen den 21 november 2022
Jag kommer att delta på mötet i egenskap av: (Obligatoriskt fält)

Anmäl om du vill ha lunch eller inte (Obligatoriskt fält)

Uppdaterad: 10 juni 2022