Bli medlem

Avdelningsmöten

Viktigt att veta för dig som är avdelningsombud eller fackombud och har fått en kallelse till avdelningsmöte i Handels avdelning 20.
Kallelse och dagordning sänds till avdelningsstyrelse, revisorer, valberedning och alla ordinarie avdelningsombud med rösträtt samt fackombud senast fyra veckor före mötet. Handlingar inför mötet finns tillgängliga på respektive mötessida två veckor före mötet.

Din kallelse innebär att du förväntas närvara, med din anmälan bekräftar du att du avser att delta.
Om du har förhinder så måste din ersättare anmäla sig i stället för att meddela detta.

Fackombud på arbetsplats med mer än ett fackombud; ni ska komma överens om vem av er som är ordinarie ombud och vem som är ersättare. Det är bara ett fackombud per arbetsplats som har rösträtt enligt §22 Moment 3 i förbundets stadgar.

Ekonomi och ledighet:
Ansök om ledighet hos din arbetsgivare enligt FML §6 redan när du anmäler dig till mötet. 
Det är endast tjänstgörande avdelningsombud och fackombud med rösträtt under mötet som får ersättning från avdelning 20. 

Medlemmar i avdelning 20 är välkomna som gäster till avdelningens möten om de har föranmält sig för att delta.
Även du som önskar delta som gäst bjuds på fika och lunch under dagen, men du måste anmäla dig för att få plats på årsmötet.
Gäster har ingen rösträtt och får ingen ersättning från avdelningen i övrigt.
Du har heller ingen rätt att få ledigt från arbetet för att delta på avdelningsmötet

Behandling av personuppgifter:
För att kunna lämna rätt information till konferensanläggningar och lunchrestauranger måste vi kunna lämna upplysning om vilken kost någon önskar få under dagen, eller om något särskilt behövs för att du ska ha en bra dag tillsammans med oss i Handels!

Mer information om Handels personuppgiftsbehandling hittar du på www.handels.se

När sista anmälningsdag är passerad så går det inte längre att anmäla sig till mötet. 
Anmäl närvaro senast 6 november för att vi ska hinna bekräfta din anmälan 14 dagar innan mötet startar. 
Du kan förstås fortfarande kontakta oss för att meddela oss om du inte kan närvara, trots tidigare anmälan.
Det kan ju hända att du får ett hastigt uppkommet förhinder eller att du blivit sjuk, då kan din ersättare gå in i ditt ställe även efter sista anmälningsdag. Maila i så fall till anmalan20@handels.se för att ge besked om vad som hänt.

DatumNamn
 • Avtalskonferens i Avdelning 20

  Kurstyp: Konferens/medlemsmöte
  Ämne: Avtal
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Stockholm

  Avtalskonferens den 6 oktober för fackombud och avtalskonferensombud utsedda av fackklubbarnas styrelser! Anmälan skall ske genom hemsidan och anmälningsmöjligheten för ordinarie ombud stängs 08:30 den 22 september.

 • Avdelning 20:s Höstmöte den 21 november 2022

  Kurstyp: Konferens/medlemsmöte
  Ämne: Avdelningar
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Stockholm

  Avdelningens höstmöte hålls i Stockholm den 21 november 2022 08.30-17.00 Sista anmälningsdag är den 14 november. Efter detta datum är det endast suppleanter till de anmälda ordinarie avdelningsombuden som kan kontakta anmalan20@handels.se och där meddela att de träder in i händelse av sjukdom eller plötsligt förhinder. Ange i så fall både förnamn, efternamn, personnummer samt vem det är du ersätter!

Visa 5 åt gången

Prenumerera

Avdelningsmöten