Bli medlem

Om oss - kontakt

Avdelning 20 - Stockholm och Gotland

Geografiskt sträcker sig avdelningen över hela Stockholms och Gotlands län.

Avdelningen består av cirka 32 000 medlemmar.
På Handels organiserar vi bland annat de som jobbar i butiker, kiosker, på stormarknader, lager, frisörer, florister, tjänstemän inom kooperationen och folkrörelser, samt anställda inom skönhetsvård och gymanläggningar.

 • Avdelningsstyrelsen

  Styrelsen är avdelningens högsta beslutande organ mellan våra avdelningsmöten.

 • Personal på avdelning 20

  Försteombudsman Jimmy Ekman är även chef för personalen på avdelning 20.

 • Arbetsutskottet

  Arbetsutskottet förbereder styrelsens sammanträden och tar beslut i mindre frågor.

 • Lokala ungdomskommittén

  Hälften av alla anställda i våra branscher är under 30 år. Därför satsar Handels mycket på facklig ungdomsverksamhet.

 • Gymnasielärare? Boka gratis skolinfo för dina elever!

  Du vet väl om att du kan boka in gratis skolinformation om facket för dina elever? Perfekt att lägga in i samhällskunskapen eller inför praktikperioderna! Läs mer här!

 • Branschråd i avdelning 20

  Branschrådens uppdrag är att lyfta de frågor som är specifika just för den bransch de är verksamma inom. Läs gärna mer om branschråden eller kontakta dem här!

Uppdaterad: 25 februari 2022

Kontakter

Avdelning 20 Stockholm

För dig som arbetar inom Handelsanställdas förbunds avtalsområde inom Stockholms län eller på Gotland. Avdelning20AdressUpplandsgatan 5
Box 19035
104 32 Stockholm
Växel0771-666 444
BesökstiderEndast förhandsbokade besök.

Expeditionen i Visby

Arbetarrörelsens Hus
Stenhuggarvägen 6
621 53 Visby