Bli medlem

Om oss - kontakt

Avdelning 20 - Stockholm och Gotland

Geografiskt sträcker sig avdelningen över hela Stockholms och Gotlands län.

Avdelningen består av cirka 32 000 medlemmar.

På Handels organiserar vi bland annat de som jobbar i butiker, kiosker, på stormarknader, lager, frisörer, florister, tjänstemän inom kooperationen och folkrörelser, samt anställda inom skönhetsvård och gymanläggningar.

 • Avdelningsstyrelsen

  Styrelsen är avdelningens högsta beslutande organ mellan representantskapen.

 • Arbetsutskottet

  Arbetsutskottet förbereder styrelsens sammanträden och tar beslut i mindre frågor.

 • Lokala ungdomskommittén

  Hälften av alla anställda i våra branscher är under 30 år. Därför satsar Handels mycket på facklig ungdomsverksamhet.

 • Boka gratis skolinfo!

  Handels erbjuder kostnadsfri facklig information till gymnasieklasser som läser på Handels yrkesförberedande program. Kontakta oss för bokning och mer information. Vi är ute bland elever som läser på handel- och administrationsprogr...

 • Branschråd i avdelning 20

  Branschrådens uppdrag är att lyfta de frågor som är specifika just för dem i olika sammanhang, till exempel på informationskonferenser. De ska också initiera projekt och uppsökerier i angelägna frågor och områden.

Uppdaterad: 26 april 2021

Kontakter

Avdelning 20 Stockholm

För dig som arbetar inom Handelsanställdas förbunds avtalsområde inom Stockholms län eller på Gotland. Avdelning20AdressUpplandsgatan 5
Box 19035
104 32 Stockholm
Växel0771-666 444
BesökstiderEndast förhandsbokade besök.

Expeditionen i Visby

Arbetarrörelsens Hus
Stenhuggarvägen 6
621 53 Visby