Om oss - kontakt

Avdelning 20 - Stockholm och Gotland

Geografiskt sträcker sig avdelningen över hela Stockholms och Gotlands län.

Avdelningen består av drygt 30 000 medlemmar. På Handels organiserar vi bland annat de som jobbar i butiker, kiosker, på stormarknader, lager, frisörer, florister, tjänstemän inom kooperationen och folkrörelser och anställda inom skönhetsvård och gymanläggningar.

 • Vi vill uppmärksamma er på att aldrig skicka SMS till anställd personal på Handels avdelning 20, då telefonnumret personalen har inte är ett mobilnummer. Mejla eller ring därför alltid på våra 010-nummer när ni vill ha kontakt med någon på avdelningen. Kontaktuppgifterna hittar du under "personal" nedan.
 • Avdelningsstyrelsen

  Styrelsen är avdelningens högsta beslutande organ mellan representantskapen.

 • Arbetsutskottet

  Arbetsutskottet förbereder styrelsens sammanträden och tar beslut i mindre frågor.

 • Lokala ungdomskommittén

  Hälften av alla anställda i våra branscher är under 30 år. Därför satsar Handels mycket på facklig ungdomsverksamhet.

 • Boka gratis skolinfo!

  Handels erbjuder kostnadsfri facklig information till gymnasieklasser som läser på Handels yrkesförberedande program. Kontakta oss för bokning och mer information. Vi är ute bland elever som läser på handel- och administrationsprogr...

Uppdaterad: 13 augusti 2019