Bli medlem

Inför klubbarnas årsmöten 2022

Verksamhetsåret 2021 är snart över och det är hög tid för er i klubbstyrelsen att sammanfatta vad ni har gjort under det gångna året.

Senast den 11 februari 2022 måste fackklubben ha genomfört sitt årsmöte, där medlemmarna ska få ta del av er verksamhetsberättelse, er ekonomiska berättelse och revisionsberättelsen. 

Ni måste också välja om de personer i styrelsen vars mandattid har gått ut, eller välja någon ny till uppdraget. 
Dessutom måste ni bestämma vem eller vilka som företräder er ifrån klubben på avdelningens årsmöte och höstmöte som avdelningsombud och ersättare till avdelningsombudet. 

För att hjälpa er har vi sammanställt materialet som sänds ut till klubbarna så att det också finns online i nedladdningsbart format här nedanför.  
Klubbhandbok med mallar och information.

Ifyllningsbar kallelse till klubbens årsmöte 2022.

Klubben ska skriva ett protokoll från årsmötet. Protokollet ska visa de beslut som fattats i form av gjorda val och nomineringar.
En mall för hur protokollet kan se ut finns här. 

Klubben måste också fylla i och sända tillbaka årsmötesrapporten korrekt ifylld, så att avdelningen har den senast den 14 februari 2022. 
I Klubbhandboken finns information om hur den fylls i korrekt. 
Tom årsmötesrapport för utskrift

Avdelningens Branschråd kommer att hålla sina årsmöten digitalt på distans antingen den 23 eller 24 februari. Mer info kommer!
Det är dags att nominera era kandidater så att ni blir representerade i branschråden. 

De här nomineringarna måste komma in senast den 31 januari 2022 och kan göras både av enskilda eller av hela klubben. 
Ni hittar mer information genom nedanstående länkar som ger er utskrivningsbara dokument eller genom Branschrådssidorna. 

Flyer Branschråd Detalj

Flyer Branschråd Lager och Livs

Flyer Branschråd Tjänstemän

Inför klubbens årsmöte

Senast den 11 februari 2022 måste klubben ha genomfört årsmötet.

Den 14 februari 2022 måste ni ha skickat in handlingarna som omfattar allt från beslut om firmatecknare till vilka ni gett ert förtroende inför det kommande verksamhetsåret till:
Handelsanställdas förbund avd 20
Box 19035
104 32 Stockholm

Länk till handbok i nedladdningsbart format