Regionala skyddsombud granskar arbetsmiljön i Stockholm och på Gotland

Längdmarkeringar efterfrågas i butiker. Här får butikschef Sarah Gustafsson på Jack & Jones ett par av ombudsman Mariana Arntsén att sätta upp vid utgångarna.

Handels avdelning 20 vill öka statusen för anställda i handeln. Det handlar om trygga anställningar på heltid, men också om god arbetsmiljö. Arbetsgivaren är alltid ansvarig för arbetsmiljön och avdelningens regionala skyddsombud följer upp.

– I går var jag på ett ställe där hela gången fram till nödutgången var belamrad med kartonger, berättar ombudsman Mathias Pettersson. Butikschefen sa att det bara skulle vara så i två timmar! Två timmar – inte ens halvminut är ok. Nödutgångar får aldrig vara blockerade!
– Men vissa arbetsplatser vi besöker har väldigt bra arbetsmiljö. En elektronikbutik hade till och med upphört med kontanthanteringen.
Det säger Mariana Arntsén, ombudsman och, liksom Mathias Pettersson och alla andra ombudsmän på Handels avdelning 20, även regionalt skyddsombud.
Varje år gör de i egenskap av regionala skyddsombud cirka 80 arbetsplatsbesök var. Då går de utifrån en fastställd mall igenom olika delar som rör arbetsmiljön. Kriterierna för besöken är att det ska finnas minst en medlem, eller att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Alla besök rapporteras in och om åtgärder noterats, följs de upp under året.

Idag var det dags att granska butiker i Mall of Scandinavia. Fyra ombudsmän var där vid öppningsdags. Butikscheferna, som var målgruppen, hade fått ett brev några veckor tidigare med information om att de skulle komma.
– Hej, Jag heter Mariana, kommer från Handels och ska göra ett skyddsombudsbesök här i dag.
Butikschef Sarah Gustafsson i Jack & Jones fick inledningsvis svara på frågor om hur många anställda de är, antal heltider och deltider samt hur det är fördelat mellan kvinnor och män. Viktig information för Handels att ha med sig i en allmän kartläggning över hur det ser ut på arbetsplatserna men också för att butikerna själva ska göras medvetna om hur det ser ut hos dem.

Efter dessa rena faktafrågor, övergick samtalet till frågor om säkerhet.
– Har du som butikschef fått säkerhetsutbildning? Vet personalen hur de ska agera om något händer? Har ni titthål i dörrarna till personalutrymmen och rummen där ni räknar kontanter?
Sarah Gustafsson var väl insatt i dessa frågor och sa att de också försöker jobba preventivt i butiken. Till exempel så ska de inte arbeta med steamern, strykmaskinen som puffar ånga, ute i butiken. Det ska göras på lagret så att inte någon kund riskerar att bränna sig.

 

Tillbud ska rapporteras
Det är inte bara olyckor som ska dokumenteras och rapporteras. Det är minst lika viktigt att anmäla tillbud. 
Mariana Arntsén förklarar:
– I en charkdisk, i livsmedelsbutiker, är det inte ovanligt med skärsår i fingertopparna. Det rapporteras sällan. Men många små skärsår kan utvecklas till en arbetsskada, nerver kan skadas på sikt. Finns då ingen anmälan på tillbuden, är det väldigt, väldigt svårt att få det klassat som en arbetsskada. 
Det kan också vara en åtgärd som måste vidtas. Till exempel se till att sätta halkskydd i trappor, eller se till att saker i skåp står säkra och inte ramlar ut när skåpsdörrar öppnas.

Enkla grejer i vardagen – men är olyckan framme kan det orsaka stora och långvariga problem för den drabbade.

 

Ansvaret?
Ansvarig för säkerheten och arbetsmiljön är alltid ytterst chefen. Det framgår av arbetsmiljölagen. Även om en chef inte fått befogenheter av sin ledning att rätta till arbetsmiljöbrister, riskerar chefen ändå bli ansvarig om något händer. Om det sker en olycka, är det domstolen som avgör vem som ska dömas.

 

Säker i butik – en webbutbildning för både anställda och chefer
Den tar 45 minuter att gå igenom – och kan rädda ditt liv om det värsta skulle hända. Gör den nu!

 

Skyddsombudets uppdrag
Ett skyddsombud bevakar, tillsammans med arbetsgivaren, arbetsmiljön på sin arbetsplats. Det är alltid arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön.
Har ni inget skyddsombud på arbetsplatsen – kontakta Handels så hjälper vi till att utse någon! Ring Handels Direkt 0771-666 444, knappval 3. Eller mejla stockholm@handels.se.
Alla skyddsombud får såklart utbildning för sitt uppdrag.

 

  •  Publicerad i Avdelningsnytt i Stockholm, nr 2, 2018
Uppdaterad: 27 augusti 2018