Sök kursen Framtida Ledare!

Handelsanställdas förbund är ett av de fackförbund som ökat mest de senaste åren och vi fort­sätter växa, inte minst i storstäderna. Vi är en modern organisation och omkring en tredjedel av våra medlemmar är unga, under 30 år.

Vi är vassa nu, men vi ska bli ännu bättre och fortsätta växa. För att lyckas behöver vi stärka våra förtroendevalda. Därför har vi utvecklat och förbättrat vår utbildning Framtida Ledare som startar en sjunde omgång nästa termin. 

 

Förlängd ansökningstid! Sök senast 18 december!

Handels Stockholm söker deltagare vår omarbetade utbildning Framtida Ledare.

Vill du vara med?

Vi söker dig som är ledamot i en fackklubb på din arbetsplats. Målet med utbildningen är att ge dig en personlig utveckling så du blir starkare i ditt fackliga uppdrag och förstår din roll i att medverka till att Handels fortsätter vara en stark organisation genom att arbeta med arbetsplatsorganisation, medlemsvärvning och studierekrytering. Handels prioriterade frågor följer som en röd tråd.


På utbildningen varvas teori med praktik. Teoridelen handlar om facklig organiseringsteknik, medlemsvärvning, Handels prioriterade frågor och mål. Stor vikt läggs också på din personliga ut¬veckling detta löper under stora delar av utbildningen. I den praktiska delen jobbar du i uppsökande arbete med att bygga facklig styrka, på den egna arbetsplatsen och genom arbetsplatsbesök på andra arbetsplatser inom Handels område. Det är ingen grundutbildning ej heller högskolenivå. Några som gått denna utbildning tidigare arbetar idag som verksamhetsassistenter och ombudsmän.

  • Ansök senast 18 december - se nedan.

Utbildningen genomförs våren 2020 vid följande datum:

27- 30januari       Teori – Internat

3 - 7 februari        Praktik – Uppsökeri arbetsplatser

25 - 26 februari    Teori/praktik – på avdelning 20, uppföljning personlig utveckling

3 -6 mars             Teori – avdelning 20 med hemuppgift

6 - 8 april              Teori/praktik på avdelning 20 

23 april                 Teori – förbundskontoret

5 - 7 maj               Teori – avdelning 20 med hemuppgift

26 - 28 maj           Projekt - avdelning 20 medlemsutveckling

8 - 12 juni             Praktik – uppsökeri. Hemuppgift

27 - 28 augusti     Teori - avdelning 20. Avslutning

Vi har totalt tio platser på utbildningsprogrammet. Du som blir antagen ska söka tjänstledigt för studier. Handels ersätter för dig utbildningsarvode.

Du som söker ska förstås var medlem i Handelsanställdas förbund. Vi vill att du idag har ett förtroendeuppdrag i Handels samt att du gått alla sex steg i Handels förtroendeman-nautbildning eller motsvarande.

Vidare ser vi gärna att du deltagit i något av avdelningens uppsökerier. Meriterande är också om du själv hållit facklig utbildning. Du ska våga ta steget att träffa andra medlemmar och potentiella nya medlemmar, kunna lägga ner tid och arbete på att själv utvecklas som facklig ledare och inom organisationen.

Ekonomi och ledighet. Du som blir antagen ska söka tjänstledigt för studier. Handels ersätter med utbildningsarvode på 1 400 kronor per dag. Tjänar du mer, får du utfyllnad upp till din ordinarie lön mot uppvisande av löneintyg. Du som söker måste kunna delta i samtliga delar av utbildningen.

Har du frågor om programmet, kontakta avdelningens förste ombudsman Jimmy Ekman på mejl, se nedan. 

Ansök nu! Är du den vi söker? Då vill vi att du skriver ned lite om dig själv, varför du söker samt vilka utbildningar du har gått. Mejla din ansökan senast den 18 december 2019 till förste om­budsman Jimmy Ekman: jimmy.ekman@handels.se  Ange ”Framtida ledare” i ämnesraden.

Publicerad: 20 november 2019