Kalendarium

Datum: Händelse: Område: Gäller för:
8 jan-16 feb Lokala klubbar ska hålla årsmöten mellan v.2-7 Hela avdelningen Klubbar
16 januari Allmänna klubbens årsmöte Uddevalla Medlemmar
5-11 februari Vecka 6 - uppsökeri Hela avdelningen Områdesgrupper
12 februari Allmänna klubbens årsmöte Lidköping Medlemmar
13 februari Allmänna klubbens årsmöte Trollhättan Medlemmar
14 februari Allmänna klubbens årsmöte Strömstad Medlemmar
16 februari Allmänna klubbens årsmöte Skövde Medlemmar
16 februari Sista nomineringsdag till avdelningsuppdrag Skickas till avdelnigen Medlemmar
17 mars Kollektivavtalets dag Hela avdelningen Alla
12 april Avdelnings årsmöte Hela avdelningen Avdelningsombud
17 april Förtroendemannakonferens Lidköping/Uddevalla Förtroendevalda i området
18 april Förtroendemannakonferens Strömstad/Trollhättan Förtroendevalda i området
19 april Förtroendemannakonferens Skövde Förtroendevalda i området
3-9 september Vecka 36 - Uppsökeri Hela avdelningen Områdesgrupper
9 september RIKSDAGSVAL Hela avdelningen Alla
24 oktober Skyddsombudets dag Hela avdelningen Skyddsombud
5 november Verksamhetsdag Skövde/Trollhättan Förtroendevalda
6 november Verksamhetsdag Lidköping/Strömstad Förtroendevalda
7 november Verksamhetsdag Uddevalla Förtroendevalda
4 december Områdesplanering Hela avdelningen Områdesgrupper
Uppdaterad: 24 november 2017