Kurser för förtroendevalda

Dessa utbildningar vänder sig till våra förtroendevalda medlemmar.  Du som är fackombud är välkommen till våra stegutbildningar. Du som är skyddsombud har flera arbetsmiljöutbildningar att välja mellan.

Stegutbildningen är en utbildning som spänner över cirka ett år med 6 utbildningstillfällen. De delar vi går igenom är uppdraget, arbetsplatsen, lagarna, lönen, organisationen och framtiden. Du får lära dig om det fackliga löftet och hur du kan utveckla din arbetsplats.

För mer information om kurserna läs nedan.

Kontakta avdelningen för att få anmälningsblanketter.

Välkommen med din anmälan!

DatumNamn
 • Steg 1 - Uppdraget

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 1 - uppdraget
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Ej bestämt

  Kursen omfattar en studiedag. Bland annat får du en grundläggande bild av förtroendemannauppdraget, känna till löftet och rollen som medlemsvärvare.

 • Steg 2 - Arbetsplatsen

  Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
  Ämne: Steg 2 - arbetsplatsen
  Målgrupp: Förtroendevald
  Stad: Västerås

  Kursen omfattar två dagar. Bland annat får du lära dig att påverka och förändra din egen arbetsplats, känna till FML samt koppla löftet till kollektivavtalets värde.

  • Steg 3 - Lagarna

   Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
   Ämne: Steg 3 - lagarna
   Målgrupp: Förtroendevald
   Stad: Ej bestämt

   Kursen omfattar tre dagar. Du får lära dig värdet av den fackliga grundideologin samt att koppla det fackliga löftet till arbetsrätten. Utbildning inom MBL, AML och DL ingår.

  • Steg 4 - Lönen

   Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
   Ämne: Steg 4 - lönen
   Målgrupp: Förtroendevald
   Stad: Ej bestämt

   Kursen omfattar tre dagar. Syftet är att du bland annat ska kunna förstå delarna i din egen lön, ha kännedom om sambandet mellan löner, priser och skatter.

  • Steg 5 - Organisationen

   Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
   Ämne: Steg 5 - organisationen
   Målgrupp: Förtroendevald
   Stad: Ej bestämt

   Kursen omfattar tre dagar. Målet är bland annat att du ska kunna tala inför en större grupp, genomföra en förhandling, känna till Handels organisation och demokratidel samt veta hur du kan påverka Handels.

  • Steg 6 - Framtiden

   Kurstyp: Grundläggande förtroendemannautbildning
   Ämne: Steg 6 - framtiden
   Målgrupp: Förtroendevald
   Stad: Ej bestämt

   Efter en dagskurs ska du kunna se helheten i det fackliga uppdraget och att du har utvecklats sedan den första kursen. Det är också viktigt att du förstår hur de olika delarna i arbetsplatsutvecklingen samverkar.

  • Bättre arbetsmiljö, BAM (5 dagar)

   Kurstyp: Arbetsmiljöutbildning
   Ämne:
   Målgrupp: Skyddsombud
   Stad: Ej bestämt

   Kursen ger dig kunskap att forma ett aktivt arbetsmiljöarbete. Den är obligatorisk för alla som är skyddsombud och man måste gå alla delarna för att utbildningen ska räknas. Du lär dig bland annat vad det är i arbetsmiljön som kan g...

  Visa alla