Bli medlem

Diskriminering & Arbetsmiljö

Denna kurs är fjärde delen i vår grundläggande förtroendemannautbildning.

Kursen fokuserar på frågan hur värderingar, maktstrukturer och normer påverkar oss på jobbet. Kursen ger kunskap om Diskrimineringslagen och andra viktiga lagar och förordningar för att driva frågor om jämställda löner och en bra arbetsmiljö fri från diskriminering och trakasserier. Du  får även verktyg för att granska lönekartläggningar och likabehandlingsplaner och kunskap om hur du kan samverka med skyddsombudet för att alla ska få en bra arbetsmiljö.

Kurslängd 3 dagar 

Du söker ledigt enligt Förtroendemannalagen. Förlorad arbetsförtjänst betalas av arbetsgivaren för två dagar och av avdelningen för en dag.

Kontakta arbetsplatsens studieorganisatör eller maila avdelningen på avd.18@handels.se för mera information.

Anmälningsblankett hämtar du här som du mailar till avdelningen på avd.18@handels.se (foto går bra)

Kurstillfälle:

 18-20/1 2023 i Västerås. Sista anmälningsdag 13/12

Uppdaterad: 10 juni 2022